translation missing: ro, pitch, content, privacy

Politica de confidențialitate și securitate a datelor

Politica de securitate a datelor

Protejarea siguranţei şi securităţii datelor este importantă pentru Cubus Arts SRL prin urmare, activitatile desfasurate de societatea noastră sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă referitoare la protecţia siguranţei datelor şi la securitatea acestora.

Cubus Arts va lua măsurile tehnice necesare asigurării securităţii şi confidenţialităţii datelor.

Personalul Cubus Arts S.R.L :

  • nu va divulga nici un fel de informatie cu caracter confidențial sau personal obținută de la clienții Cubus Arts fară acordul explicit al acestora
  • va folosi datele clienților doar pentru a le facilita accesul și utilizarea serviciilor furnizate de Cubus Arts
  • este obligat să asigure secretizarea cheilor si parolelor de acces care i se încredințează
  • este obligat să anunțe imediat orice scurgere de informație

Asigurarea securitatii datelor

Administrarea serverelor Cubus Arts se face doar prin conexiuni criptate:

  • SSH - care implementeaza criptografia bazata pe chei publice
  • SSL - pentru a garanta confidentialitatea datelor transmise

Accesul la administrarea serverelor Cubus Arts se face doar pe baza de cheie privata sau pe baza de parola cu un grad ridicat de complexitate; doar angajatii Cubus Arts au acces la aceste chei si parole.


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. Cubus Arts S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa specificată pe pagina de contact

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Firma Cubus Arts este înregistrată în registrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu cu numărul 18666


Ultima revizie: 10 Ianuare 2011